Skip to main content

General Meeting

Bolagsstämma 2024

Bolagsstämma 2023

Extra Bolagsstämma 18 november 2022.

1. Kallelse till extra bolagsstämma.
2. Beslut om riktad nyemission under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma.
3. Förslag till beslut om teckningsoptionsprogram för verkställande direktör.
4. Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen.
5. Årsredovisningen för 2021 med anteckning om årsstämmans resultatdisposition.
6. Fullmaktsformulär.
7. Anmälan och formulär för förhandsröstning.
8. Revisorsyttrande.

Bolagsstämma 2022

Kommuniké från årsstämma i Arcoma Aktiebolag den 18 maj 2022
Arcoma kallelse till årsstämma 2022
Fullmaktsformulär årsstämma 2022
Årsredovisning 2021

Bolagsstämma 2021

Kommuniké från årsstämma i Arcoma Aktiebolag den 18 maj 2021
Arcoma kallelse till årsstämma 2021
Fullmaktsformulär årsstämma 2021
Årsredovisning 2020

Bolagsstämma 2020

Årsredovisning 2019
Arcoma kallelse årsstämma
Arcoma valberedningens förslag
Arcoma förslag emissionsbemyndigande
Fullmaktsformulär

Bolagsstämma 2019

Stämmokommuniké 20190523
Arcoma Årsredovisning 2018
Arcoma kallelse till årsstämma 23 maj kl 13
Arcoma Valberedningens förslag 2019
Fullmaktsformulär årsstämma 2019

Bolagsstämma 2018

Arcoma kallelse årsstämma 24 maj kl 16
Arcoma valberedningens förslag 2018
Arcoma förslag emission av teckningsoptioner 2018
Arcoma Årsredovisning 2017
Fullmaktsformulär årsstämma 2018

Valberedning för årsstämma 2018

Valberedning årsstämma 2018

Bolagsstämma 2017

Arcoma kallelse årsstämma 18 maj kl 15
Förslag Instruktion och arbetsordning för valberedningen
Arcoma valberedningens förslag 2017
Förslag emissionsbemyndigande
Förslag till personaloptionsprogram

Extra bolagsstämma 19 Januari 2017 gällande försäljning av Arcoma NA

Kallelse till extrastämma
Styrelsens redogörelse och förslag
Utlåtande (fairness opinion)
Fullmaktsformulär