Skip to main content

News center

Senaste analysen – Tillväxt och marginal i Q3 understryker skalbarhet

Arcomas omsättning uppgick till 36 mkr (29 mkr) i Q3, motsvarande en tillväxt om 24%, och bolaget förlänger därmed den starka tillväxtrenden (YTD 33% y/y). Nordamerika och Asien var drivande i Q3, …

Kvartalsrapport Q3 2023 är nu publicerad.

Kvartalsrapport Q3 2023 – Stark tillväxt och lönsamhet – Nettoomsättningen ökar med 24%, EBITDA ökar med 37% (MAR) https://www.globenewswire.com/news-release/2023/10/26/2767136/0/sv/Kvartalsrapport…

Kvartalsrapport Q2 2023 är nu publicerad.

Kvartalsrapport Q2 2023 – Fortsatt tillväxt – Omsättningen ökar med 24% (MAR) https://www.globenewswire.com/news-release/2023/04/27/2655894/0/sv/Kvartalsrapport-Q1-2023-Positivt-momentum-nettooms%C…

Senaste analysen av Arcoma – Förlänger trend av stark tillväxt

Arcoma förlänger trenden med ett tredje kvartal av intäktstillväxt som överskrider 30%. Nettoomsättningen i första kvartalet växte 55% y/y, drivet av hög aktivitet på bred front. Arcoma nämner att …

Kvartalsrapport Q1 2023 är nu publicerad.

Positivt momentum – nettoomsättningen ökar med 55% (MAR). https://www.globenewswire.com/news-release/2023/04/27/2655894/0/sv/Kvartalsrapport-Q1-2023-Positivt-momentum-nettooms%C3%A4ttningen-%C3%B6k…

Årsredovisning 2022 är nu publicerad.

Årsredovisningen går att läsa på vår hemsida samt i denna pressrelease. https://www.globenewswire.com/news-release/2023/04/06/2642272/0/sv/%C3%85rsredovisning-2022-%C3%A4r-nu-publicerad.html

Intervju med Arcomas VD Sanna Rydberg om kvartalsrapporten för Q2 2022.

Erik Penser Bank har den 18/8 2022 gjort en intervju med Arcomas VD, Sanna Rydberg där hon berättar om kvartalrapporten för andra kvartalet 2022. Intervjun finns att se live på Erik Pensers YouTube…

Senaste analysen av Arcoma – Ett kvartal enligt förväntningar

“Arcoma redovisar stark bruttomarginal om 47% (39%) vilken stärks mot bakgrund av bl.a. valutaeffekter och geografisk försäljningsmix.” Läs analysen av Erik Penser Bank

Årsredovisning 2021

Årsredovisning för 2021 är nu publicerad. Ladda ner PDF

Senaste analysen av Arcoma – Marknaden fortsatt svag i Q4

“Omsättningen för Q4 uppgick till 21,2 mkr (30,2 mkr) och Arcoma fortsätter därmed vara belastade av en marknad där kunder fortsätter vara restriktiva i sina investeringar.” “Vi s…