News center

Intervju med Arcomas VD Sanna Rydberg om kvartalsrapporten för Q2 2022.

Erik Penser Bank har den 18/8 2022 gjort en intervju med Arcomas VD, Sanna Rydberg där hon berättar om kvartalrapporten för andra kvartalet 2022. Intervjun finns att se live på Erik Pensers YouTube…

Senaste analysen av Arcoma – Ett kvartal enligt förväntningar

“Arcoma redovisar stark bruttomarginal om 47% (39%) vilken stärks mot bakgrund av bl.a. valutaeffekter och geografisk försäljningsmix.” Läs analysen av Erik Penser Bank

Årsredovisning 2021

Årsredovisning för 2021 är nu publicerad. Ladda ner PDF

Senaste analysen av Arcoma – Marknaden fortsatt svag i Q4

“Omsättningen för Q4 uppgick till 21,2 mkr (30,2 mkr) och Arcoma fortsätter därmed vara belastade av en marknad där kunder fortsätter vara restriktiva i sina investeringar.” “Vi s…

We won The GOOD DESIGN® Award 2021

We can now proudly announce that Arcoma Precision i5 has won the prestigious GOOD DESIGN® Award for 2021! This is a recognition that our design is appreciated, not only by our users, but also by in…

Intervju med Arcomas VD på Erik Penser Banks bolagsdag

Se intervjun med vår VD Sanna Rydberg från Erik Penser Banks bolagsdag förra veckan. Sanna berättar här mer om Arcoma, vårt fokus inom produktutveckling, hur försäljningsprocessen ser ut och hur ho…

Senaste analysen av Arcoma – Avvaktande marknad under Q3

“Vi ser dock fortsatt en stark underliggande marknad med en stark förväntad tillväxt kommande år, och bolaget är välpositionerat med starka samarbetspartners. Vi bedömer att marknaden har ett…

Presentation at Erik Penser Bank’s theme day

On October 7, Erik Penser Bank held a theme day on Medical Technology software. Arcoma’s CEO, Sanna Rydberg, and Product Manager, Linda Ungsten, were there and presented the company. Here you…

New pediatric supporting features

Radiological imaging of children comes with special challenges. To support the user and make examinations smoother, we are happy to present two new options. They can of course be used in other cont…

Affärsvärldens senaste analys av Arcoma

“Första halvåret 2021 var det bästa sedan 2015 för medicinteknikbolaget Arcoma. Kan ledningen få igång tillväxten i USA tillsammans med bolagets partner Canon är potentialen lockande.” …

We develop, produce and provide complete radiology solutions worldwide with the mission to improve care for the patient and work environment for the user.