News center

Presentation at Erik Penser Bank’s theme day

On October 7, Erik Penser Bank held a theme day on Medical Technology software. Arcoma’s CEO, Sanna Rydberg, and Product Manager, Linda Ungsten, were there and presented the company. Here you…

New pediatric supporting features

Radiological imaging of children comes with special challenges. To support the user and make examinations smoother, we are happy to present two new options. They can of course be used in other cont…

Affärsvärldens senaste analys av Arcoma

“Första halvåret 2021 var det bästa sedan 2015 för medicinteknikbolaget Arcoma. Kan ledningen få igång tillväxten i USA tillsammans med bolagets partner Canon är potentialen lockande.” …

Senaste analysen av Arcoma – Tillväxten fortsätter i Q2

“Vi ser att Arcoma är attraktivt positionerat med samarbetsavtal med stora aktörer som medför spridning i stora marknader i Europa och USA. Samarbetsavtalen, tillsammans med en ökad försäljni…

First order on the new product Omnera 500A.

We are happy to recieve the first order on the new product Omnera 500A. The order is placed by Canon Medical systems USA, Arcoma’s partner in the US and will be delivered in June 2021. Read p…

Arcomas presentation från Erik Penser bank temadag 25 maj

Den 25 maj presenterade Sanna Rydberg Arcoma på Erik Penser Banks temadag om Medicinsk Bildteknik & Diagnostik. Presentationen kan ses i efterhand på Erik Pensers Youtubekanal. Sanna börjar pre…

Arcoma – Intäkter växer under Q1

Arcoma redovisar intäkter för Q1 om 36,9 mkr (+ 10 % y/y) mot våra estimat om 35 mkr. Rörelseresultatet var 1,9 mkr mot förväntade 3,6 mkr, vilket bl.a. förklaras av en något lägre bruttomarginal ä…

Årsredovisning 2020 är nu publicerad

Arcoma publicerar idag sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020 på bolagets hemsida www.arcoma.se/about-us/investors. Läs pressrelease

Analys: Avbrutet förvärv påverkar resultatet.

Ta del av senaste analysen som gjorts av vår Certified Advisor, Erik Penser Bank. Läs analysen

Analyser om Arcoma av Penser Bank

Ta del av senaste analyser som gjorts av vår Certified Advisor, Erik Penser Bank. Läs analysen från 11 nov 2020 Läs analysen från 13 nov 2020

We develop, produce and provide complete radiology solutions worldwide with the mission to improve care for the patient and work environment for the user.