Skip to main content

Quarterly Earnings Reports

Reports 2020

Bokslutskommuniké 2020: Återhämtning i marknaden mot slutet av året. Avbrutet förvärv påverkar resultatet.
Bokslutskommuniké Arcoma

Tredje kvartalet negativt påverkat av coronapandemin, EBITDA fortsatt över föregående år.
2020 Q3 rapport Arcoma

Andra kvartalet: Stabil försäljning trots Covid-19. Stark lönsamhetsförbättring under första halvåret.
2020 Q2 rapport Arcoma

Första kvartalet: Starkt resultat i första kvartalet. EBITDA ökar med 169%.
2020 Q1 rapport Arcoma

 

Reports 2019

Fjärde kvartalet 2019: Årets resultat ökade med 154%
2019-Q4 rapport Arcoma

Tredje kvartalet 2019: Fortsatt stark resultatutveckling, EBITDA ökar med 104%
2019-Q3 rapport Arcoma

Andra kvartalet 2019: Kraftfull resultatförbättring och ökad omsättning
2019-Q2 rapport Arcoma

Första kvartalet 2019: Omsättning ökar med 37%, kraftig resultatförbättring
2019-Q1 rapport Arcoma

Reports 2018

Fjärde kvartalet 2018 – Bokslutskommuniké: Omsättningen ökar 36%, fortsatta resultatförbättringar
Arcoma AB Bokslutskommuniké 2018

Tredje kvartalet 2018: Omsättning ökar 73% i kvartalet och resultatet lyfter markant
2018-Q3 rapport Arcoma

Andra kvartalet 2018: Ökad omsättning och kraftigt förbättrat resultat
2018-Q2rapport Arcoma

Första kvartalet 2018: Kärnverksamheten växer 27% i kvartalet
2018-Q1 rapport

Reports 2017

Fjärde kvartalet 2017 – Bokslutskommuniké – Arcoma växer i Europa
Arcoma AB Bokslutskommuniké 2017

Tredje kvartalet 2017: Säsongsmässigt svagt kvartal, goda signaler från den svenska marknaden
2017-Q3 rapport

Andra kvartalet 2017: 20% omsättningsökning på röntgenprodukter
2017-Q2 rapport

Första kvartalet 2017: Omsättningen ökar med 43% och positiv EBITDA
2017-Q1 rapport

Reports 2016

Bokslutskommuniké 2016: Full effekt av omorganisation och förbättrade marginaler ökar EBITDA med 26%
Arcoma AB Bokslutskommuniké 2016-Q4


Tredje kvartalet 2016: Arcoma startar direktförsäljning i Sverige.
Arcoma påbörjar arbetet med att bygga upp en egen försäljningskanal i Sverige
2016-Q3 rapport


Andra kvartalet 2016: Resultatförbättring gentemot föregående år och Arcoma Precision godkänd i Europa
2016-Q2 rapport


Första kvartalet 2016: Svag inledning på 2016
2016-Q1 rapport

Reports 2015

Fjärde kvartalet 2015 – bokslutskommuniké: Positivt avslut på 2015
2015-Q4 och bokslutskommuniké

Financial report third quarter 2015
Financial report third quarter 2015

Financial report second quarter 2015
Financial report second quarter 2015

Financial report first quarter 2015
Financial report first quarter 2015

Reports 2014

Arcoma Bolagskommuniké 2014
Arcoma Bolagskommuniké 2014

Financial report third quarter 2014
Financial report third quarter 2014