Skip to main content

Årsstämma 2022 – Arcoma

Anmälan och formulär för förhandsröstning genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Arcoma Aktiebolag tillhanda senast tisdagen den 17 maj 2022.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Arcoma Aktiebolag, org. nr 556410-8198, vid årsstämma onsdagen den 18 maj 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ enligt formulär nedan.

Välkommen att skicka in din poströst.