Årsstämma 2022 – Arcoma

Anmälan och formulär för förhandsröstning genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Arcoma Aktiebolag tillhanda senast tisdagen den 17 maj 2022.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Arcoma Aktiebolag, org. nr 556410-8198, vid årsstämma onsdagen den 18 maj 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ enligt formulär nedan.

Välkommen att skicka in din poströst.


We develop, produce and provide complete radiology solutions worldwide with the mission to improve care for the patient and work environment for the user.