Skip to main content

Arcomas presentation från Erik Penser bank temadag 25 maj

Den 25 maj presenterade Sanna Rydberg Arcoma på Erik Penser Banks temadag om Medicinsk Bildteknik & Diagnostik. Presentationen kan ses i efterhand på Erik Pensers Youtubekanal. Sanna börjar presentationen ca 6.30 in i filmen. Se presentationen.