Arcoma – Intäkter växer under Q1

Arcoma redovisar intäkter för Q1 om 36,9 mkr (+ 10 % y/y) mot våra estimat om 35 mkr. Rörelseresultatet var 1,9 mkr mot förväntade 3,6 mkr, vilket bl.a. förklaras av en något lägre bruttomarginal än väntat.

Läs analysen av Erik Penser Bank

We develop, produce and provide complete radiology solutions worldwide with the mission to improve care for the patient and work environment for the user.