Skip to main content

Arcoma – Intäkter växer under Q1

Arcoma redovisar intäkter för Q1 om 36,9 mkr (+ 10 % y/y) mot våra estimat om 35 mkr. Rörelseresultatet var 1,9 mkr mot förväntade 3,6 mkr, vilket bl.a. förklaras av en något lägre bruttomarginal än väntat.

Läs analysen av Erik Penser Bank