Skip to main content

Senaste analysen av Arcoma – Tillväxten fortsätter i Q2

“Vi ser att Arcoma är attraktivt positionerat med samarbetsavtal med stora aktörer som medför spridning i stora marknader i Europa och USA. Samarbetsavtalen, tillsammans med en ökad försäljning av kompletta system, tror vi kommer driva tillväxt framöver.”

Läs analysen av Erik Penser Bank