Skip to main content

Senaste analysen av Arcoma – Marknaden fortsatt svag i Q4

“Omsättningen för Q4 uppgick till 21,2 mkr (30,2 mkr) och Arcoma fortsätter därmed vara belastade av en marknad där kunder fortsätter vara restriktiva i sina investeringar.”

“Vi ser att Arcoma är attraktivt positionerat med samarbetsavtal med stora aktörer som medför spridning i stora marknader i Europa och USA. Samarbetsavtalen, tillsammans med en ökad försäljning av kompletta system, tror vi kommer driva tillväxt framöver.”

Läs analysen av Erik Penser Bank