Senaste analysen av Arcoma – Marknaden fortsatt svag i Q4

“Omsättningen för Q4 uppgick till 21,2 mkr (30,2 mkr) och Arcoma fortsätter därmed vara belastade av en marknad där kunder fortsätter vara restriktiva i sina investeringar.”

“Vi ser att Arcoma är attraktivt positionerat med samarbetsavtal med stora aktörer som medför spridning i stora marknader i Europa och USA. Samarbetsavtalen, tillsammans med en ökad försäljning av kompletta system, tror vi kommer driva tillväxt framöver.”

Läs analysen av Erik Penser Bank


We develop, produce and provide complete radiology solutions worldwide with the mission to improve care for the patient and work environment for the user.