• Home
  • Investor news
  • Senaste analysen av Arcoma – Förlänger trend av stark tillväxt

Senaste analysen av Arcoma – Förlänger trend av stark tillväxt

Arcoma förlänger trenden med ett tredje kvartal av intäktstillväxt som överskrider 30%. Nettoomsättningen i första kvartalet växte 55% y/y, drivet av hög aktivitet på bred front. Arcoma nämner att marknaden är tillbaka till nivåer för pandemin, och nämner god aktivitet relaterat till pågående affärsdiskussioner, vilket vi anser är en god indikator för kommande kvartal.

Läs analysen av Erik Penser Bank


We develop, produce and provide complete radiology solutions worldwide with the mission to improve care for the patient and work environment for the user.