Skip to main content

Senaste analysen – Tillväxt och marginal i Q3 understryker skalbarhet

Arcomas omsättning uppgick till 36 mkr (29 mkr) i Q3, motsvarande en tillväxt om 24%, och bolaget förlänger därmed den starka tillväxtrenden (YTD 33% y/y). Nordamerika och Asien var drivande i Q3, med tillväxt y/y om 96% respektive 94%.