• Home
  • Investor news
  • Senaste analysen av Arcoma – Ett kvartal enligt förväntningar

Senaste analysen av Arcoma – Ett kvartal enligt förväntningar

“Arcoma redovisar stark bruttomarginal om 47% (39%) vilken stärks mot bakgrund av bl.a. valutaeffekter
och geografisk försäljningsmix.”

Läs analysen av Erik Penser Bank


We develop, produce and provide complete radiology solutions worldwide with the mission to improve care for the patient and work environment for the user.