Skip to main content

Senaste analysen av Arcoma – Ett kvartal enligt förväntningar

“Arcoma redovisar stark bruttomarginal om 47% (39%) vilken stärks mot bakgrund av bl.a. valutaeffekter
och geografisk försäljningsmix.”

Läs analysen av Erik Penser Bank