Priego AB ökar sitt ägande i Arcoma

Styrelseordförande Lars Kvarnhem har via egna bolaget Priego AB ökat sitt ägande i Arcoma med ytterligare 150.000st aktier. Priegos antal aktier uppgår efter transaktionen till 1.299.425st vilket motsvarar 10.3% av ägande och röster. 


We develop, produce and provide complete radiology solutions worldwide with the mission to improve care for the patient and work environment for the user.