Skip to main content

Priego AB ökar sitt ägande i Arcoma

Styrelseordförande Lars Kvarnhem har via egna bolaget Priego AB ökat sitt ägande i Arcoma med ytterligare 150.000st aktier. Priegos antal aktier uppgår efter transaktionen till 1.299.425st vilket motsvarar 10.3% av ägande och röster.