Årsstämma 2021 – Arcoma

Anmälan och formulär för förhandsröstning genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Arcoma Aktiebolag tillhanda senast måndagen den 24 maj 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Arcoma Aktiebolag, org. nr 556410-8198, vid årsstämma tisdagen den 25 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ enligt formulär nedan.

Välkommen att skicka in din poströst.


We develop, produce and provide complete radiology solutions worldwide with the mission to improve care for the patient and work environment for the user.